Linki

linki

Życie jest sztuką wyciągania ostatecznych wniosków z cząstkowych przesłanek.    Samuel Butler

Pomocne linki:

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniachhttps://www.psttsr.pl/

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego https://psych.org.pl/oddzial/gdansk

Kodeks Etyczny Psychologahttps://psych.org.pl/dla-psychologow/kodeks-etyczny

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – https://kcpu.gov.pl/

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii – https://cinn.gov.pl/portal

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – https://116111.pl

Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie – 116 123

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – https://www.niebieskalinia.pl/

Centrum Praw Kobiet, Oddział w Gdańsku – https://cpk.org.pl/kontakt/gdansk/

Forum Przeciw Depresji – https://forumprzeciwdepresji.pl/

Strona która została stworzona z myślą o osobach, które borykają się z myślami samobójczymi, mają za sobą próby samobójcze lub straciły kogoś w wyniku samobójstwa. – https://zwjr.pl/

Antydepresyjny Telefon Zaufania – /https://stopdepresji.pl/

PIK – Wsparcie w Gdańsku na rzecz zdrowia psychicznego. Baza instytucji. – https://wsparciewgdansku.pl/

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk – https://www.wsp-bilikiewicz.pl/

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Gdańsku.

Rejestracja do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku – https://esr.edu.gdansk.pl/#epoz.formularz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach – http://pppkartuzy.pl/kontakt/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – http://www.pcprkartuzy.pl/

Ogólnopolski program wczesnego wykrywania autyzmu – http://badabada.pl/

Szpital Kościerzyna – Bariatria, przygotowanie do zabiegu – https://szpital-koscierzyna.pl

Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole – https://dzieckotransplciowe.pl/

Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA – https://myrodzice.org/