Bariatria

Badania psychologiczne w procesie przygotowania przed zabiegiem Chirurgicznego Leczenia Otyłości (CHLO).

Otyłość jest chorobą, która aktualnie przyjęła formę epidemii. Ponad połowa obywateli Europy zmaga się z nadwagą lub otyłością. Pacjenci z BMI >35 mają zwiększone ryzyko wystąpienia m.in. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, bezdechu sennego, nowotworów oraz wielu innych schorzeń co skutkuje statystycznie skróceniem przewidywanego czasu życia aż o 15 lat. W przypadku otyłości patologicznej ( BMI>35) obecnie najskuteczniejszym sposobem leczenia jest operacja. Zabiegi bariatryczne obarczone są niskim ryzykiem powikłań.
Redukcja masy ciała wiąże się z zmniejszeniem lub też całkowitym wyeliminowaniem chorób wynikających z otyłości m.in.
– cukrzycy
– nadciśnienia tętniczego
– bezdechu sennego
– choroby przeciążeniowej stawów.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO) do leczenia operacyjnego kwalifikują się pacjenci :
– w wieku od 18 do 60 roku życia
– z BMI >40 ( wartość obecna lub w przeszłości)
– z BMI >35 ( wartość obecna lub w przeszłości) wraz z chorobami towarzyszącymi, które najprawdopodobniej zmniejszą się lub ustąpią po leczeniu operacyjnym otyłości ( cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zespół bezdechu sennego, choroby przeciążeniowe stawów).

Przygotowanie do zabiegu bariatrycznego obejmuje, poza wykonaniem badań lekarskich, także konsultacje psychologiczne w trakcie których stwierdza się występowanie lub brak przeciwwskazań do zabiegu CHLO. Przeciwwskazaniami psychologicznymi do zabiegu są przede wszystkim: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lekomania, choroby psychiczne (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i w zależności od stanu zaawansowania czy stadium choroby. Część osób kwalifikować do operacji można po zasięgnięciu opinii psychiatry. Chorzy z objawami depresji, która towarzyszy większej grupie osób otyłych, mogą być poddani leczeniu operacyjnemu) przewidywany brak współpracy z chorym po operacji. Przewidywany brak współpracy z chorym po operacji ustalany np. na podstawie zwiększenia masy ciała w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg operacyjny. Badanie psychologiczne ma na celu sprawdzenie gotowości Pacjenta do zabiegu oraz gotowości na zmianę nawyków żywieniowych. Operacja to początek zmian. Nie rozwiąże problemów psychologicznych Pacjenta ale może uławić pracę nad nimi.

Termin konsultacji psychologicznej można umówić przez system rezerwacji na podstronie: https://pracownia-start.pl/umow-wizyte/ Konsultacje są przeprowadzane w gabinecie w Gdańsku. Na wizycie proszę mieć ze sobą dokument tożsamości oraz okulary jeżeli są potrzebne do czytania. W trakcie spotkania wypełniane są testy psychologiczne. Nie ma możliwości przeprowadzenia pierwszej konsultacji online.

Więcej informacji na temat kwalifikacji do zabiegu znajdą Państwo na stronie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej: https://szpital-koscierzyna.pl

Grupa wsparcia Facebook Bariatria: CHLO Kościerzyna

Rzetelna wiedza w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia – Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ): https://ncez.pzh.gov.pl/

Darmowy e-book do pobrania „Nadwaga i otyłość – małymi krokami do zdrowia.”