Strona główna

Terapia jest często pchnięciem pierwszego klocka domina. Milton Erickson

Zapraszam na spotkanie w gabinecie lub skorzystanie z możliwości terapii online. Istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej.

  • Terapia psychologiczna.
  • Terapia indywidualna, par.
  • Terapia, konsultacje psychologiczne online.
  • Diagnostyka psychologiczna.
  • Zajęcia arteterapeutyczne.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT), to nurt terapii stworzony przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Milwaukee (USA), o szerokim zakresie pojęciowym znajdujący liczne zastosowania zarówno w pracy z Klientem indywidualnym jak i w pracy grupowej.

Ten sposób myślenia, filozofii rozumienia i traktowania drugiego człowieka, daje możliwość zastosowania w różnych obszarach takich jak ochrona zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie, czy w pracy socjalnej. Podejście to sprawdza się w pracy z Klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, konfliktów interpersonalnych, partnerskich itp., ponieważ terapeuta pracuje z CZŁOWIEKIEM, pojmowanym holistycznie, a nie z konkretnym zaburzeniem. Sposób pracy jest więc zależny od tego jaki cel chce osiągnąć Klient jako rezultat terapii.

Celem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (TSR) nie jest samo rozwiązanie problemu, ale szukanie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której Klient się znalazł. Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Nie można z góry założyć jak często i jak długo Klient spotyka się z terapeutą. Tu Klient jest „ekspertem” który wyznacza cele, ocenia postępy terapii oraz decyduje w jakim momencie należy terapię zakończyć. Terapeuta natomiast jest „ekspertem” od prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z Klientem wizję celu i optymalną ścieżkę do jego osiągnięcia.

Praca terapeutyczna nakierowana jest na teraźniejszość i przyszłość. Analiza doświadczeń z przeszłości, jest stosowana w kontekście jej przydatności dla Klienta w osiąganiu wyznaczonych celów. Jako źródło wiedzy i doświadczeń, które może dostarczyć bezcennych informacji o zasobach Klienta. 

Arteterapia

W pracy terapeutycznej oferuje wykorzystuje narzędzia z zakresu arteterapii, czyli terapii sztukę. Arteterapia nie skupia się na wartościach estetycznych dzieł, dlatego nie potrzebne są żadne zdolności plastyczne, czy doświadczenia plastyczne. Opiera się natomiast na założeniu że autoekspresja pomaga rozwiązać problemy i konflikty, kierować zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę, uzyskać wgląd. Jest to oferta również dla osób które chcą zaangażować się w swój rozwój osobisty, poznanie siebie i odkrycie w sobie nowych zasobów i umiejętności.

O wartości terapii przez sztukę, arteterapii decyduje kontekst psychoterapeutyczny, integracji ekspresji plastycznej z refleksją nad pracą, w kontekście zdarzeń życiowych osoby będącej twórcą pracy. Jest to pomocne niewerbalne narzędzie wyrazu na przykład dla osób które mają trudności w wyrażaniu uczuć, myśli w sposób werbalny. W toku kreacji mogą zachodzić procesy związane z porządkowaniem doświadczenia co prowadzi do zmian postrzegania świata, siebie w kontekście przeszłości, przyszłości, otoczenia. Nadawanie nowych znaczeń wydarzeniom, doświadczeniom.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

Filozofia centralna:

Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – nie naprawiaj tego.

Jeśli się dowiesz co DZIAŁA, rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO.

Życie jest proste, nie komplikuj.


Wolisz zostać w domu? Zapraszam również do skorzystania z możliwości konsultacji online.